Het beheersen van de onderhoudskosten van uw woning, bedrijfspand of appartementencomplex begint goed met een Meerjarig Onderhoudsplan( MJOP). Een meerjarenonderhoudsplanning is bedoeld om grip te krijgen op de kosten van het onderhoud en/of renovaties gespreid uit te voeren.

Spreiden van kosten

Het onderhouden van elk onroerend goed is een grote kostenpost. Eigenlijk komt onderhoud nooit gelegen, zeker als het om een grote investering gaat. Om enerzijds een langetermijnplanning te kunnen maken en anderzijds renovaties in stappen te kunnen realiseren, raad ik u aan voor meerdere jaren achtereen de kosten in beeld te brengen.

Preventief en verantwoord

Een MJOP gaat in principe uit van preventief onderhoud. Bent u van plan renovaties in stappen uit te voeren, dan moet dat wel verantwoord zijn.

MJOP geeft duidelijkheid

Zodra een duidelijke visie over onderhoud ontbreekt, worden onderhoudsbeslissingen meestal genomen op basis van de financiele situatie. Is er geen geld voorhanden, dan ligt uitstel van noodzakelijk onderhoud voor de hand. Het gevolg daarvan is verslonzing en dus waardevermindering van het pand. Omgekeerd zie ik het ook. Is er wel budget, dan willen mensen ineens aan de slag. Alleen met een MJOP is klip en klaar wat er moet gebeuren en wanneer het werk moet worden uitgevoerd.

Rust en besparen

Het is gewoonweg slimmer en uiteindelijk kostenbesparend om elke drie jaar uw woning, bedrijfspand of ander onroerend goed te laten inspecteren. Tijdens een inspectie wordt uw MJOP geactualiseerd. Zo zorgt u ervoor dat alles in goede staat is.

Werkwijze MJOP

Voor het maken van een MJOP vraag ik de bouwkundige tekeningen op, controleer ze en bekijk eventuele lopende onderhoudscontracten. Ik inventariseer en inspecteer de onderhoudsgevoelige elementen van het pand. Ongewenste en onveilige situaties signaleer ik. Vervolgens maak ik het voorlopig onderhoudsplan, spreek het met u door en maak het tenslotte definitief.

Wilt u het onderhoud van uw woning, bedrijfspand of ander onroerend goed glashelder in beeld brengen? Ik vertel u graag meer over mijn aanpak. Bel me gerust! 06 127 198 96.

OVER ERWIN HEEZEN BEKIJK ONZE PROJECTEN EN REFERENTIES
Erwin Heezen
Bouwbegeleiding
Bouwkundige project